Profil společnosti

DCS Systems, s.r.o. je společností stabilně etablovanou na trhu technických bezpečnostních řešení, působící v rozsahu svých činností aktivně od roku 2000, kdy byla založena jako zástupce německého výrobce technologií zvláštního určení VTQ Videotronik Querfurt pro Českou republiku.

Využívaje bohatých zkušeností v oboru bezpečnostních řešení se společnost profiluje především jako technologický scout, usilující nacházet vedle tradičních postupů a aplikací k uspokojení potřeb zákazníků i další vhodná řešení, uplatňováním poznatků z příbuzných oborů, vlastním výzkumem a konstrukcí nebo adaptací nových technologií a služeb.

Naše společnost je distributorem bezdrátových mikrovlnných spojů pro kamerové systémy, distributorem softwarových řešení pro IP kamery, výrobcem specializovaných bezpečnostních produktů pro zabezpečení ATM a objektových zařízení pro komunikaci s pulty centrální ochrany – PCO a dodavatelem kompletních instalací kamerových systémů – CCTV, elektronických zabezpečovacích zřízení – EZS, elektronických protipožárních signalizací – EPS a přístupových systémů – ACCESS.

DCS Systems, s.r.o. plní funkci servisní organizace pro přední subjekty bezpečnostního trhu v České republice, jako např.: D.I.SEVEN, a.s. nebo SIPADAN, a.s.