IT

S ohledem na postupující konvergenci bezpečnostních technologií s informačními a komunikačními technologiemi, a s cílem uspokojovat řádně a odpovědně potřeby svých zákazníků v celé šíři souvisejících služeb, připravila společnost DCS Systems, s.r.o. škálu odborných IT služeb.

IT služby, jež DCS Systems, s.r.o. poskytuje jsou zaměřeny především na integraci bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií a procesů, podporu jejich implementace a provozu, zavedení odpovídajících standardů pro ochranu informací v informačních systémech a zvýšení jejich spolehlivosti, dostupnosti a důvěryhodnosti.

IT služby společnosti DCS Systems, s.r.o. jsou dostupné zpravidla jako součást širšího portfolia služeb zákazníkům, intergrálně provázané na ostatní části poskytovaných řešení.

 

Kompetence společnosti DCS Systems, s.r.o. na poli ICT vychází z využívání vlastního i převzatého know-how, práce vlastních certifikovaných ICT profesionálů i spolupráce s dalšími renomovanými poskytovateli služeb a výrobci informačních a komunikačních technologií.