Projekce

Společnost DCS Systems, s.r.o. nabízí a dodává svým klientům kompletní projektová řešení včetně projektové dokumentace.

Projektovou činnost lze velmi hrubě rozdělit na dvě oblasti, a to na oblast s vyhrazenými technologiemi, což je především projekce elektrické požární signalizace – EPS a stabilní hasící zařízení – SHZ a na oblast druhou, kde se projektují ostatní bezpečnostní technologie – EZS, EPH, CCTV, ACCESS, parkovací systémy, ICT atp..

DCS Systems, s.r.o. má oprávnění pro projekci v obou oblastech s výjimkou SHZ, kde se jedná o specifický obor požární bezpečnosti staveb. Případné poptávky na dodávku SHZ jsme schopní řešit ve spolupráci s některým z renomovaných výrobců nebo instalačních firem. Jako příklad takové spolupráce můžeme uvést realizaci projektové dokumentace Zhášení čerpadel borové regulace pro JE Dukovany, kterou jsme dodali ve spolupráci s našimi partnery.

Projektová dokumentace je v některých případech povinnou součástí dodávky, respektive již stavebního řízení. Jde především o projektové dokumentace systémů souvisejících o ochranou proti požáru a systémů navazujících. V mnoha případech je však při realizaci instalace bezpečnostních technologií nutné vstoupit již do hotového projektu nebo dokonce se realizace mnohdy uskutečňuje až po ukončení výstavby. Typicky se jedná o dodatečné slaboproudé rozvody EZS, EPH, domácího telefonu, datových sítí atd.

Společnost DCS Systems, s.r.o. disponuje projektanty s rozsáhlou praxí pro jednotlivé slaboproudé bezpečnostní systémy a ve své projekční činnosti se snaží úzce navázat na poskytované poradenství. DCS Systems, s.r.o. spolupracuje s autorizovanými inženýry pro prostředí staveb tam, kde je z povahy projektu nutné aby projekt zastřešil autorizovaný projektant.

Cena projekčních služeb je v zásadě smluvní a závisí na požadovaném stupni a rozsahu projektové dokumentace a  kvalifikaci projektanta, v neposlední řadě však i na projektované technologii. Hrubým vodítek pro ocenění PD může být pro větší projekty předpis UNIKA.

Pro drobné projekty a soukromou klientelu ( EZS v RD, CCTV, EPH, ACCESS malého rozsahu ) se pak cena odvíjí od zvýhodněné hodinové sazby projektanta a v případě, že DCS Systems, s.r.o. je zároveň realizačním partnerem, je na PD poskytována další sleva.